Springkastelen

   Trampoline

   Contact

   Prijslijst

   Promotie
- Woensdag

voorwaarden
- Bij levering
- Bij afhaling

   Links

 

 

 

VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN - TRAMPOLINES - TENTEN - MULTIPLAY - TAFELS

SVEN FIERENS    0475/79.64.68
Kempenarestraat 37 2860 St. Katelijne Waver Tel: 015/32.04.27
A
. Woutersstraat 19 3012 Wilsele 016/23.93.21

 

levering regio Mechelen, Leuven, Lier, Antwerpen

Huurvoorwaarden:
1. Een verantwoordelijk persoon moet permanent op het toestel letten.

2. De huurder moet waken over de goede werking van de hem toevertrouwde materialen.

3. Indien er onvoldoende stabiliteit is, mag de huurder niemand meer toelaten.

4. De kinderen mogen niet met schoenen, noch met gevaarlijke voorwerpen op het toestel spelen. Volwassenen mogen enkel in geval van nood het toestel betreden.

5. Het is niet toegelaten over de muren te klimmen of te hangen, wegens gevaar om uit het toestel te tuimelen.

6. Bij gebeurlijke ongevallen is (zijn) de huurder(s) verantwoordelijk. De verhuurder-eigenaar van de toestellen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook.

7. De verzekering van de gehuurde toestellen is steeds ten laste van de huurder.

8. Wij houden graag rekening met normale slijtage van de toestellen. Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode.
Bij eventuele vaststelling van schade - al dan niet opzettelijk toegebracht - moet deze betaald worden door de huurder of zijn verzekering na ofwel voorlegging van de factuur van hertstelling door de verhuurder ofwel bij totaal verlies na vaststelling daarvan.

9. De huurder zal bij storm of hevig onweer het materiaal en toebehoren in veiligheid brengen.
Dit dient tevens 's nachts te gebeuren teneinde diefstal en schade te vermijden.

10. De huurder zorgt ervoor dat de motor enkel een aansluiting krijgt van 220 volt, voorzien van aarding.

11. BELANGRIJK: IN GEVAL VAN REGEN: HET TOESTEL OPGEBLAZEN LATEN.
Indien het toch afgelaten moet worden, dan dienen volgende maatregelen in acht te worden genomen: water even laten aflopen; aflaten, torens en muren naar binnen duwen; in twee vouwen; enkel het stopcontact moet tegen de regen beschermd worden (met plastiek zak of spatwaterdichte box).

12. Indien een kasteel afgelaten wordt en open in de regen blijft liggen sijpelt het water tot in het toestel en ontstaat er schade, waarbij de verhuurder voorbehoud zal maken voor eventuele hertstellingskosten.

13. De motor nooit afdekken terwijl hij werkt, anders verbrandt hij. Hij is bestend tegen water

14. De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen. (voorkomt verbranding motor).

15. De plaatsing mag niet gebeuren op steenslag, op oneffen terrein en plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.

16. Indien de toestellen op een zachte ondergrond staan, worden de toestellen altijd door ons verankerd in de grond. Indien de toestellen op een harde ondergrond ( beton, klinkers, asfalt, . . . ) staan, moet de huurder zelf instaan voor de verankering ervan.

17. In geval van annulatie binnen twee weken voor de bovenvermelde verhuurdatum zal de huurder gehouden zijn de volle huurprijs te betalen aan de verhuurder, welke ook de reden van annulatie mogen wezen. Bij vroegere annulatie vervallen alleen de betaalde voorschotten.

18. Indien aan de huurovereenkomst en het voorschot op de afgesproken datum niet voldaan is, kan de verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen en de toestellen verder verhuren.

19. De huurder erkent in kennis te zijn van hogervermelde huurvoorwaarden.